Adres Firmy:

Kraków

tel. 510-200-672

ul. Łanowa 21a

30-732 Kraków

E-mail: abstalex@wp.pl

Adres Warsztatu:

Gdów 1008